Melkschapenboer Leo de Vos benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje Nassau

‘Ik had al zo’n vermoeden’, zal Leo de Vos later zeggen, maar toen de met ambtsketen omgehangen locoburgemeester Henk Kosters café Ensing binnen kwam donderdagmiddag werd hij wel even stil. ‘Inderdaad Leo het gaat om jou deze middag niet om deze LTO-lunch’, bevestigde Kosters het vermoeden van de Vos. Uit het verhaal van Kosters werd duidelijk dat beide heren elkaar goed kennen en naast de gezellige biertjes ook diepgaande gesprekken met elkaar gevoerd hebben. Het was Kosters dan ook een eer om als locoburgemeester, maar ook als Henk, de Vos te vertellen dat het Zijne Majesteit de Koning heeft behaagd om om hem te benoemen tot Ridder in de Orde van Oranje Nassau.  De Vos heeft het duurmelken bij schapen mogelijk gemaakt door in 1988, samen met Marga Westra, van z’n hobby z’n beroep te maken op de Vossema Zathe aan de Vrieserweg.
Persbericht bij de onderscheiding van de heer Leo de Vos
De heer De Vos (61) wordt onderscheiden op grond van verdiensten in zijn hoofdfunctie, aangevuld met verschillende daaraan gerelateerde vrijwilligersactiviteiten. De heer De Vos is bijna 30 jaar geleden een melkschapenhouderij gestart. Uit de aanvraag blijkt dat hij een enorme bijdrage heeft geleverd aan de verdere professionalisering van de melkschapenhouderij in Nederland.
De heer De Vos heeft het duurmelken bij schapen mogelijk gemaakt, een bijzondere prestatie. Met veel inzet en toewijding heeft hij het mogelijk gemaakt dat een groot deel van zijn veestapel niet meer jaarlijks hoefde af te lammeren om toch de meeste melk per schaap per jaar te produceren. Door zijn inbreng heeft de melkschapenhouderij het huidige niveau gehaald met ook nog een positieve internationale uitstraling. Hiervoor staat hij nationaal als internationaal hoog aangeschreven. Hij is altijd bereid om zijn kennis te delen met collega’s en met de Vereniging van Melkschapenhouders.
Hij wordt omschreven als iemand met plezier in het werk, focus, eigen visie en wil, coöperatief gedrag, een karakteristieke persoonlijkheid van het type ruwe bolster blanke pit, met oog voor mensen om hem heen, een familieman. Verder heeft hij als bestuurslid van de Nederlandse Vereniging van Professionele Melkschapenhouders (NVPM) meegewerkt aan onder andere het verder professionaliseren van het houden van melkschapen door het delen van kennis, het opzetten van een netwerk binnen de en het organiseren van diverse studiebijeenkomsten, ook voor internationale groepen. Ook als bestuurslid van LTO Nederland heeft hij de belangen van de leden en de sector behartigt en zich ingezet voor professionalisering melkschapenhouderij.