Bezoek aan bewoners Hoprank wordt mogelijk
In navolging van een proef bij de Interzorg instelling in Rolde gaat De Hoprank vanaf dinsdag in Peize ook weer mondjesmaat bezoek in het gebouw toestaan. Bij de Hoprank was in de achterliggende periode contact in de buitentuin aan de Woerd nog enigszins mogelijk.
Bewoners mogen vanaf 2 juni weer één bezoeker ontvangen, zo heeft Interzorg cliënten en hun naasten in een brief met diverse regels laten weten. Een bezoek kan slechts plaats vinden nadat daarvoor een afspraak is gemaakt en voor elke bewoner geldt dat er – voorlopig – slechts één vaste bezoeker welkom is. Voor een bezoek aan de Hoprank gelden vanzelfsprekend alle geldende RIVM-regels met betrekking tot hygiëne en afstand houden.
‘Tot op heden zijn we er gelukkig in geslaagd om het virus buiten de locatie te houden, we hopen dat we met elkaar dit zo kunnen houden waardoor op termijn ruimte voor meer bezoek ontstaat’, aldus een medewerkster van Interzorg.

Geslaagde hervatting van activiteiten Peize in Beweging

De eerste twee woensdagen waren een succes, de kinderen die meededen met Peize in Beweging hebben allerlei leuke sport en spel activiteiten gedaan. Wil jij de komende vijf keren nog meedoen? Schrijf je dan in door hier te klikken. Tot woensdag 14.00 bij de kantine van vv Peize!

Project zonnepanelen bij het Zomerbad Peize op st(r)oom
Zoals bekend is het Zomerbad Peize drukdoende om energieneutraal te worden. De laatste stap is het zelf energie opwekken via zonnepanelen, i.s.m. de coöperatie NoordseVeld Op Rozen. Op het voorterrein van het zwembad is begonnen de voorbereidende werkzaamheden, zo zijn de boomstronken verwijderd en wordt het terrein bouwklaar gemaakt. Op het zonnepark komen 432 panelen te liggen waarvan er 216 voor gebruik door het zwembad zijn. De andere helft van de installatie is beschikbaar voor ongeveer een twintigtal huishoudens in Peize en omstreken die hiermee kunnen profiteren van een korting op hun stroomprijs en daarmee zelf een stap kunnen zetten in klimaatneutraal wonen. Op de website van de coöperatie leest u alle info over dit postcoderoos project.
Gemeente steunt initiatief
De gemeente heeft onlangs een lening van 1 miljoen euro aan de coöperatie Noordseveld op Rozen verstrekt. Hiermee laat de gemeente zien dat ze deze aanpak van harte ondersteunt, blij is met dit project en nieuwe projecten stimuleert. Een volgend project komt mogelijk op een of meerdere daken op bedrijventerrein De Westerd.

Hulp gezocht bij het zoeken naar nesten van eikenprocessierupsen
Sinds een paar jaar komt in de gemeente Noordenveld de eikenprocessierups voor. Afgelopen jaar zijn ongeveer 500 nesten uit eikenbomen verwijderd. Omdat de brandharen van de eikenprocessierupsen veel overlast veroorzaken worden eind mei-begin juni de nesten gezocht en verwijderd. De gemeente is op zoek naar vrijwilligers binnen de gemeente die willen ondersteunen bij het zoeken naar de eikenprocessierupsnesten. Vrijwilligers kunnen zich aanmelden via de e-mail bij Suzanne Dekker.
Op 3 juni wordt op een buitenlocatie een praktische cursus van 2 a 3 uur gegeven over de kenmerken van de eikenprocessierupsen en hun nesten. (meer…)

Drie dagen geen PMD-afval en glasbak inzameling mogelijk

Met afzetlinten heeft de gemeente Noordenveld de parkeerplaatsen rond de glasbakken en PMD-afvalcontainers woensdagmorgen afgesloten. Vanaf donderdag wordt met de werkzaamheden gestart om hier de 1e milieupark in Noordenveld te realiseren. In totaal komen er in de gemeente tien van deze milieuparken.
De 15 jaar oude glasbakken worden vervangen en de tijdelijke PMD afvalcontainers worden vervangen door definitieve ondergrondse containers. De kledingcontainers blijven, om de kwaliteit van het textiel te waarborgen, bovengronds staan.
Dit eerste milieupark wordt  gecompleteerd met een ondergrondse papiercontainer. Naar verwachting worden de werkzaamheden vrijdag afgerond en zijn zaterdag de containers weer open om de genoemde afvalstromen te storten.

Geen stroom in Medisch Centrum Peize vrijdag, kom indien mogelijk op een andere dag naar de apotheek
Op vrijdag 29 mei onderbreekt Enexis tussen 08.00 en 17.00 voor 4 uur lang de stroom bij het Medisch Centrum Peize voor onderhoud. De apotheek is dan ook tijdelijk niet telefonisch en niet per mail/website bereikbaar. Wij verzoeken iedereen om indien mogelijk op deze vrijdag niet naar de apotheek te komen, omdat onze systemen er ook uit zullen liggen. Uiteraard zorgen we voor een oplossing indien het spoedmedicatie of nieuwe medicatie betreft. We zijn wel gewoon geopend van 8 tot 17:30u.

Dagbesteding Ons T hoes opent 1 juni haar deuren

‘Eindelijk, nog een week, en dan mag het’, verzucht Harma Venema-Klein dinsdag als ze een proefopstelling van het terras plaatst. Vanaf 1 juni mogen de deuren van Dagbesteding Ons T hoes op de hoek van de Brink en de Brinkweg naast bakkerij Ons Belang eindelijk open. ‘Het was de bedoeling om 1 april te starten’,  vertelt Harma, ‘net toen we er publicitair ruchtbaarheid aan wilden geven, ging door de corona alles op slot’. Met ‘we’ bedoelt Venema twee mede initiatiefnemers die helaas door de corona onzekerheden zijn afgehaakt.
Ons T hoes is opgezet als een koffie- en theeschenkerij met dagbesteding. We – Venema is in gesprek met een nieuwe partner – kunnen hier een aantal cliënten begeleiden vertelt Harma terwijl ze beneden de horeca en boven de activiteitenruimte laat zien. Voor de dagbesteding geldt dat men niet alleen in de schenkerij actief hoeft te zijn, ‘het is de bedoeling dat we in overleg de dagbesteding van cliënten naar hun wensen invullen’.
Naast de koffie en thee wordt Ons T hoes ook verkooppunt van de zelfgemaakte boeren-roomijs van de meest verse koeienmelk van Keet Koe-tje.

Aanhouding op de Vrieserweg
Naar aanleiding van een melding van een getuige laat de politie desgevraagd weten dat ze maandag rond het middaguur op de Vrieserweg een 34-jarige man uit de gemeente Hogeland te hebben aangehouden in zake verduistering van een auto. Volgens getuige is de auto, waar twee personen in zaten, in opdracht van de politie afgevoerd.

Noordenveldse horeca kan uitbreiding terras aanvragen
Horecazaken die een terras hebben dat te klein is om de 1,5 meter regel aan te houden, mogen hun terras vanaf 1 juni tijdelijk uitbreiden in de openbare ruimte. Zij moeten dat wel eerst bij de gemeente aanvragen.
Als de landelijke plannen niet veranderen, mogen vanaf 1 juni de terrassen weer open. Daarbij moeten horeca-ondernemers zich houden aan de richtlijnen van de overheid. Als zij een terras hebben dat te klein om de 1,5 meter regel aan te houden, dan kunnen ze bij de gemeente toestemming vragen om het terras tijdelijk uit te breiden in de openbare ruimte.

Telefonische (on)bereikbaarheid huisartsen vrijdag 29 mei
Op vrijdag 29 mei onderbreekt Enexis tussen 08.00 en 17.00 voor 4 uur lang de stroom bij het Medisch Centrum Peize. Ons vaste telefoonnummer is dan ook tijdelijk niet bereikbaar.
Voor spoedgevallen zijn gedurende de stroomstoring de volgende nummers bereikbaar:
Reserve telefoon Praktijk Hut: 06 – 19 54 22 93
Reserve telefoon Praktijk Lammers & Luehof: 06 – 49 83 78 14

Honden en schapen vermaken bewoners van de Hoprank

Vrijdagmiddag was er voor de bewoners van de Hoprank een leuke activiteit aan de rand van de buitentuin. Zorg manager Ilse Mellema had de schaapsherder van landgoed Nienoord bereid gevonden een demonstratie schapen drijven te geven.
Mike en Ria van Landgoedboerderij Oosterheerdt gaven de demonstratie samen met hun 14 jarige border collie Katie en negen van hun Nederlandse bonte schapen. Regelmatig gingen de handen op elkaar bij de Hoprankbewoners als Katie de schapen had laten slalommen, wist te scheiden en netjes in de kooi bijeendreef.
Na de schapen volgde nog een hondentraining voor honden van Hoprankpersoneel. Dit gebeurde onder leiding van Caren Appelman van hondenschool Cimié uit Leek. De honden mochten proberen behendigheden als door de hoepel, over een stok of wipwap uit te voeren. Hilariteit was er toen de honden door de gele slang mochten, vooral op het moment dat de baasjes het voor moesten doen. (Meer foto’s klik in foto op < >)

Zomerbad Peize zoekt financiële steun bij (nieuwe) vrienden
logo zomerbadHet zomerbad Peize kan zich verheugen op bijna 1.000 vrienden (donateurs). Deze vrienden doen een jaarlijkse bijdrage ter ondersteuning van het zwembad in Peize. Deze week is bij de vrienden een brochure in de bus gegooid. Daarin heeft het bestuur van het zwembad aangegeven dat ze dit jaar de vriendenbijdrage voor 2020 niet zullen innen, omdat door de coronacrisis, niet de gewenste kwaliteit geleverd kan worden.
Vrienden die echter toch, in deze ook financiële moeilijke tijd, een vrijwillige bijdrage willen doen kunnen deze overmaken op bankrek.nr. NL21RABO0353121096 t.n.v. Stichting Zomerbad Peize.
Nieuwe vrienden
Bent u (nog) geen vriend (donateur) van het Zomerbad maar wilt u het zwembad toch financieel steunen uw gift is op genoemde bankrekening van harte welkom, zou u uw mailadres daarbij willen vermelden. Op de website van het Zomerbad vindt u een machtigingsformulier om Vriend van het Zomerbad Peize te worden.

Beving Peize gevolg gaswinning Groningen
Tijdens de oordeelsvormende vergadering van de gemeenteraad heeft burgemeester Smid de raadsleden geïnformeerd over de beving bij Peize (en Haren) van 6 mei dit jaar.
‘De beving heeft, volgens het KNMI, een verband met het Groninger gasveld’, aldus Smid. Aan de randen van dit veld bevinden zich aquifers waar geen gas maar water in zit. Door het winnen van gas vermindert de druk in de aquifers waardoor er ook bodemdaling ontstaat. Deze daling veroorzaakte onder meer de beving bij Peize.
Bij de minister van economische zaken hebben de provincie en Noord-Drentse gemeenten er op aangedrongen dat bij de winningsstrategie voor het Groninger gasveld de risico’s niet worden verplaatst naar Noord-Drenthe.

Sleutel gevonden
Dorpsgenoot heeft op het zandpad deel van de Esweg bijgevoegde sleutel gevonden, eigenaar kan vinder mailen.

Noordenveldse zwembaden starten op
Zoals u heeft kunnen lezen opent het Zomerbad Peize dinsdag 2 juni weer voor baantjeszwemmers en vrij zwemmen voor jeugd van 8 t/m 12 jaar met minimaal diploma A.
De zwembaden van Roden en Norg openen hun deuren dezer dagen ook weer, De Hullen op 25 mei en het Molenduinbad op 2 juni.  Genoemde baden verzorgen in tegenstelling tot het Zomerbad wel weer zwemlessen. Lees hieronder de persberichten van beide baden en de mogelijkheden en beperkingen die in de Covid periode gelden. (meer…)

Airpods doosje verloren
Jonge dorpsgenoot is zijn Apple Airpods doosje in het bosplan kwijt geraakt. Het moet langs het pad gelegen hebben. Hopelijk heeft iemand het gevonden. Indien het geval graag een mailtje naar eigenaar.

Wies met mekaor in bijzondere tijden

In deze coronatijden deelt Interzorg graag verhalen uit haar verzorgingstehuizen onder de titel: ‘Wies met mekaor in bijzondere tijden’. Leest u hier het verhaal van vrijwilliger Imelden.
We applaudisseren onlangs massaal voor de mensen in de zorg. Dan denken we aan verzorgenden, verpleegkundigen en artsen. Maar één groep blijft vaak onderbelicht: de vrijwilligers. Zonder hen zag het leven voor cliënten in zorginstellingen er een stuk minder kleurrijk uit. Iemand die deze kleur brengt, is Imelden Dorenbos. En naast vrijwilliger is ze ook nog ‘echtgenote van’. Een dubbelrol die ze professioneel en met een hart vol liefde oppakt.
“Ik breng het zonnetje in huis, zeggen ze hier”
Het eerste moment van telefonisch contact met Imelden Dorenbos (71), klinkt het aan de andere kant van de lijn energiek: “Mag ik je straks terugbellen? Ik moet nog even beneden de koffieronde doen!” Wanneer ze later stipt terugbelt laat ze weten: “Ik moet om 11.00 uur wel weer de tafels dekken hoor.” Ze is een bezige bij, deze vrijwilliger van Interzorg De Hoprank in Peize, maar graag maakt ze ook even tijd om te vertellen. (meer…)

Zwembad gaat dinsdag 2 juni open
logo zomerbadIn een persbericht maak het bestuur van het Zomerbad Peize bekend dat men vanaf 2 juni weer open gaat. De Coronacrisis zorgt ervoor dat heel Nederland economisch maar ook sportief is ontwricht. Gelukkig treden er versoepelingen op maar de situatie blijft zeer zorgelijk. Recentelijk hebben we van de Veiligheidsregio Drenthe vernomen dat het weer is toegestaan het zwembad in Peize onder bepaalde condities te openen. Daar maken we als bestuur graag gebruik van. Het Zomerbad Peize is immers voor en van de Peizenaren. Maar iedereen is welkom onder de condities die het Veiligheidsregio Drenthe ons stelt.
Het volledige protocol staat per 28 mei 2020 op de website van het  Zomerbad Peize.
(meer…)