Wie herkent ze/het nog?

janvanbergen

Op deze pagina vindt u de rubriek ‘Wie herkent ze/het nog?’. Deze rubriek heeft op DitisPeize.nl een plek gekregen nadat in 2008 de laatste editie van het dorpskrantje ‘De Hopbel’ was verschenen. Voorheen had deze fotorubriek jarenlang een plek in ‘De Hopbel’. Jan van Bergen is de man die uit zijn archief met veel, zeer veel foto’s onregelmatig een foto voor de rubriek aanlevert. Reacties op de foto’s gaan ook rechtstreeks naar hem.
We zijn nu toe aan Foto 250 de vorige vindt u hier.

Foto 250
Wie weet welk pand hier op de foto staat

Reacties op deze foto
De reacties op foto 250 kwamen van H. Beswerda, G. d. Boer, A. Sikosek, K. Nieboer, K. Douwes, W. Veening en D. Daalmeijer.
Het betrof hier het vroegere bruine Café van G. Suurd met de naam “Het wapen van Peize” en de kruidenierswinkel van VIVO die later naar de Kerkstraat verhuisde.
Reageren kunt u zoals vanouds via de telefoon (050 – 5033062),
per post (Zr. Kleveringastraat 12, 9321 CK Peize) of via de e-mail.