Wie herkent ze/het nog?

janvanbergen

Op deze pagina vindt u de rubriek ‘Wie herkent ze/het nog?’. Deze rubriek heeft op DitisPeize.nl een plek gekregen nadat in 2008 de laatste editie van het dorpskrantje ‘De Hopbel’ was verschenen. Voorheen had deze fotorubriek jarenlang een plek in ‘De Hopbel’. Jan van Bergen is de man die uit zijn archief met veel, zeer veel foto’s onregelmatig een foto voor de rubriek aanlevert. Reacties op de foto’s gaan ook rechtstreeks naar hem.

We zijn nu toe aan Foto 223 de vorige vindt u hier.

Foto 223
Wie kan er informatie over deze foto verstrekken?

Reacties op deze foto
Op deze foto kwamen 8 reacties bij mij binnen, t.w. van A. Sikosek, H. Talens, K. Nieboer, H. Suurd, E. Winsingh, D. Daalmeijer, C. v.d. Veen en K. Douwes.
De personen die op de foto staan waren de caféhouders Geert en Dien Suurd van het café, “Het wapen van Peize” aan de Oude-Velddijk 28, ook hadden ze er een kruidenierswinkel bij. Het geheel is verbouwd nadien.
Reageren kunt u zoals vanouds via de telefoon (050 – 5033062),
per post (Zr. Kleveringastraat 12, 9321 CK Peize) of via de e-mail.