Ontmoetingsdienst vanuit verschillende kerkelijke tradities

17 november om 10:00 Kerk van Peize

Ontmoetingsdienst van christenen uit verschillende tradities die elkaar opzoeken in de Kerk van Peize.
Samen hebben we deze kerkdienst georganiseerd en het Thema is : “Boerenwijsheid”.
Belangstellenden van harte uitgenodigd!
De voorbereidingsgroep; contact 050-5034787