Algemene ledenvergadering Dorpsbelangen Peize

5 oktober om 20:00 Cafe Ensing

Het bestuur van Dorpsbelangen Peize nodigt u uit om aanwezig te zijn bij de, vanwege de corona-crisis uitgesteld, jaarlijkse algemene ledenvergadering 2020.
Datum : maandag 5 oktober 2020
Tijd : vanaf 20:00 (zaal open 19:30)
Locatie : Café Ensing Peize

Zie onze website voor de agenda en het verslag van de voorgaande vergadering.

Tijdens deze avond wordt een terugkoppeling gegeven over het concept Dorpsplan Peize 2020-2024, waar met het in 2018 gehouden belevingsonderzoek de basis voor is gelegd. Voor hen die niet over een computer beschikken, kan een kopie worden opgevraagd bij Ton van der Meijs (06-22517103). Vanwege corona is ter inzage leggen helaas niet toegestaan. Leden die niet aanwezig (kunnen) zijn kunnen eventuele opmerkingen over het dorpsplan melden middels via het formulier voor het melden van opmerkingen over het Dorpsplan 2020-2024 via info@dorpsbelangenpeize.nl of inleveren bij Ton van der Meijs (Turfringen 22).

Op de website kunt vindt u tevens een lijst met vacatures voor vrijwilligerstaken t.g.v. het Dorpsplan Peize 2020-2024

Let op: Geldende RIVM-richtlijnen schrijven voor dat, buiten de bestuursleden, er maximaal 35 personen aan de vergadering mogen deelnemen. Iedereen die aanwezig wenst te zijn dient zich vooraf aan te melden onder opgave van naam, adres, telefoonnummer en (indien beschikbaar) e-mailadres bij Ton van der Meijs 06-22517103. Hierbij geldt dat als er 35 plekken gereserveerd zijn er geen aanmeldingen meer bij kunnen.

Meer informatie