Zelftest corona
‘Naast mijn beschikbaarheid om U te woord te staan mbt de Corona zorgen, kunt U nu ook zelf testen of U, als U daar bezorgd over bent, besmet bent met Cororna’, laat oud IC arts Hans Bams weten. Het Onze Lieve Vrouwen Gasthuis (OLVG) heeft een app ontwikkeld om dit te testen. De app is zowel voor Android als iPhone beschikbaar en heet Luscii.
Het OLVG werkt nu ook samen met het Wilhelmina Ziekenhuis in Assen. De wijze om deze app te downloaden is de volgende: ga naar wza.nl/coronacheck/ en klik op aanmelden. U hoeft alleen uw email adres te geven en uw postcode en U krijgt dan een code via de email. Vul deze in in de app en u kunt elke dag uw gegevens invoeren in deze app.

Beschermende brillen  en mondmaskers gezocht
Het UMCG heeft te kort aan beschermende brillen. Voor het inzamelen van vuurwerkbrillen en overzet bouwbrillen (voor brildragende artsen en verpleegkundigen) staat er aan de Korvemaker 11 en 13 een bak waar dorpsgenoten die hun brillen willen doneren in kunnen doen.
Ook ongebruikte mondmaskers met code ffp2 of ffp3 zijn nog zeer welkom!

Voorbereidingen nieuwbouw De Hoprank gaan gestaag door

Ondanks dat Interzorg ook geraakt wordt door de maatregelen in de bestrijding tegen het coronavirus gaan de voorbereidingen voor de nieuwbouw van De Hoprank door. Vanaf komende week zullen er rond De Hoprank bouwhekken en bouwketen geplaatst worden. Aan de Zuster Kleveringastraat wordt al druk gewerkt om een tijdelijk hoofdingang te realiseren. Deze hoofdingang zal vanaf dinsdag 7 april in gebruik worden genomen.
Vanaf 6 april zal in zo’n vijf weken tijd het eerste deel van het gebouw gesloopt worden. Het bouwteam hoopt dat er vanaf 8 juni kan worden begonnen met het (aan)boren van warmtebronnen en palen. Omdat bijeenkomsten momenteel niet mogelijk zijn worden omwonenden middels een regelmatig te verschijnen nieuwsbrief geïnformeerd.
In verband met de werkzaamheden zullen de markthandelaren vanaf 23 april niet meer op de Woert staan, maar op een nieuwe locatie aan de Brink.

Omwonenden Achteromweg verrast door grote berg grond

‘Als slechte grap zou je kunnen zeggen dat men aan de Achteromweg behoorlijk last van een mol heeft, maar dat is wel een hele slechte…!’, deelt een dorpsgenoot mee. Maar wat is er dan wel aan de hand vragen omwonenden zich vrijdag af als ze geconfronteerd worden met een grote berg aarde die er gestort is.
Navraag leert dat de gemeente – onbedoeld – een voorschot heeft genomen op de ontwikkeling van Peize zuid. Elders in de gemeente is bij werkzaamheden grond vrij gekomen en voor de ontwikkeling van de nieuwbouwplannen in Peize zuid zal ter zijner tijd grond nodig zijn. Nadat omwonenden bij de gemeente aan de bel trokken over het storten van de grond is dit werk stilgelegd. Er wordt nu gekeken of er alternatieven zijn om de grond voorlopig op te slaan, de gemeente zal hier de komende week waarschijnlijk nader bericht over doen.

Bewoners Hoprank, Peizerborg, Esrank en Es borg genieten van ‘De Dulciaan’

De bewoners en personeel van zorgcentrum de Hoprank werden vrijdag verrast door klanken van draaiorgel ‘de Dulciaan’ uit Groningen. Op initiatief van Volksvermaken was het draaiorgel naar Peize gekomen om daar zijn klanken te laten klinken. Na eerst voor de centrale ingang een paar deuntjes afgespeeld te hebben trok het draaiorgel om de seniorenwoningen. Balkondeuren en ramen gingen open, nieuwsgierige dorpsgenoten kwamen naar buiten om naar de draaiorgelklanken te luisteren toen ‘De Dulciaan’ door het plantsoen bij de gebouwen reed. Er werd zichtbaar door de toehoorders, mede door de stralende lentezon, genoten van elk nummer dat vervolgens met applaus werd bedankt.

Fysiotherapie Kinesis Peize – We staan niet stil
Zoals bekend behandelen we, tot nader orde, niet ‘hands on’. Maar we zijn een creatief team en we staan niet stil. We hebben nu een handige online tool op onze website  geplaatst: de online fysiotherapie check! Heb je beweegklachten? Doe dan nu de online check ‘hier heb ik pijn’. Onze therapeuten helpen je vervolgens graag, telefonisch 050 5032996 of per info@kinesis-fysiotherapie.nl.

Ondernemersclub coördineert hulp voor het dorp
Nadat de regering de maatregelen om het coronavirus te bestrijden had aangekondigd namen de bestuursleden (Cees Boon, Bas Jansen en Nicole Postma) van het Ondernemers Netwerk Peize (ONP) het voortouw om een hulpplatform voor Peize in te richten. Op de door hun opgerichte website ‘Voor elkaar! Peize’ worden hulpvragen en hulpaanbod bij elkaar gebracht.
Nicole laat desgevraagd weten dat zo’n twintig dorpsgenoten zich aangemeld hebben om iets te doen voor mede dorpsgenoten. Gelukkig lijkt het in Peize nog rustig met het ziektebeeld en daardoor vallen de hulpvragen ook nog mee. ‘We bereiden ons echter wel voor op een grotere hulpvraag’.
Met welke activiteiten zijn jullie nu bezig?
Op dit moment hebben we een inzamelingsactie voor medische beschermingsmiddelen voor de ziekenhuizen in Groningen, waarbij vooral de met oud en nieuw gedragen vuurwerkbrillen gewenst zijn. En we hopen dat mensen in hun omgeving oog hebben voor mogelijk eenzame buren waar ze iets voor kunnen betekenen of ons inschakelen.
Wat doen jullie voor ondernemers?
Als ONP zijn we er natuurlijk ook voor ondernemers die met vragen zitten. Deze kunnen van zeer uiteenlopende aard zijn en ze mogen daarmee zeker een beroep op ons doen. Omdat wij een groot netwerk hebben kunnen we misschien verbindingen maken waarmee iemand in deze lastige tijd geholpen is.

Verdacht bezoek
In het gebouw de Es borg zouden, zo laat meldster weten, twee dames hebben rondgelopen die zich voordeden als verpleegkundigen van de thuiszorg, ze wilden de medicijnen controleren. De dames zouden bij een paar bewoners aan de deur geweest maar deze zouden de dames niet binnen hebben gelaten.
Heeft u twijfels de oprechtheid van mensen aan de deur schakel dan de politie via 0900-8844 of 112 als de verdachte personen nog in de buurt zijn.

Kinderkledingbeurseitjes voor zorgmedewerkers Hoprank

Het ziet er niet naar uit dat de zomerkinderkledingbeurs voor de zomer nog door kan gaan. De organisatie had voor deze jubileumbeurs, waar zij wilden vieren dat de beurs 30 jaar bestaat, voor iedere bezoeker een leuke attentie in de vorm van een zakje paaseitjes.
De organisatie heeft besloten de bewoners en zorgmedewerkers van de Hoprank hiermee te verblijden. De paaseitjes werden op gepaste afstand in ontvangst genomen en gaan eerst 24 uur in quarantaine.

Tijdelijke ondersteuning ondernemers in verband met Coronavirus
De overheid heeft een pakket noodmaatregelen aangekondigd om ondernemers te helpen. Naar verwachting kunnen aanvragen voor deze regeling ‘Tijdelijke Ondersteuning Zelfstandigen’ vanaf eind volgende week (week 14) aangevraagd worden bij gemeente Noordenveld. Ondernemers hebben hiervoor tot 1 juni de tijd.
Ondernemers hebben met terugwerkende kracht recht op ondersteuning vanaf 1 maart
“We begrijpen dat ondernemers vragen hebben over deze maatregelen en de situatie waarin ze zich nu bevinden. Daarom kunnen ze voor informatie ook bij ons terecht” laat wethouder Kosters weten.. Via de website van de gemeente Noordenveld is informatie beschikbaar en met vragen kunnen ze contact opnemen via tel: 050-50 27 224. “Een deel van de ondernemers in Noordenveld heeft hierover al contact gezocht met ons, en ontvangt een dezer dagen een brief van de gemeente met de huidige stand van zaken”, aldus Kosters.
Drentse gemeenten en de Provincie Drenthe in overleg over andere aanvullende maatregelen
Dit zijn bijvoorbeeld maatregelen over het tijdelijk niet innen van belastingen en het sneller betalen van facturen. Wanneer hier meer duidelijkheid over is, wordt dit ook via de website www.noordenveld.nl bekend gemaakt.

Fietssleutels gevonden
Dorpsgenote heeft fietssleutels gevonden op de stoep tegenover de Plus. Sleutels zijn afgegeven bij de Plus.

Berichten verwijderd
Naar aanleiding van reacties op berichten op DitisPeize zijn berichten over Berenjacht en Draaiorgelmuziek verwijderd. De initiatieven voor genoemde activiteiten roepen hoe goed bedoeld ook op tot het buitenshuis gaan daar waar de overheid en zeker ook de zorgmedewerkers – zeer terecht – oproepen om binnen te blijven.
Mocht u vrijdag dus de klanken van het draaiorgel horen, geniet ervan bij uw eigen woning.
Maatregelen
Blijf zoveel mogelijk thuis. Ga alleen naar buiten voor werk wanneer u niet thuis kunt werken, voor boodschappen, of om voor anderen te zorgen. Een frisse neus halen kan, maar doe dit niet in een groep. Houd altijd afstand van anderen (minimaal 1,5 meter) en vermijd sociale activiteiten en groepen mensen.
Hier leest u alle aangescherpte maatregelen om het coronavirus onder controle te krijgen.

Heel Noordenveld zoemt zachtjes door
Ook het samen zaaien van bloemen wordt verschoven naar het najaar. Heel Noordenveld zoemt heeft een flink aantal acties in petto, in Nietap op twee plaatsen, in Peize op vijf locaties, in Nieuw-Roden op twee plekken en in Roderwolde langs de Hoofdstraat.
Heel Noordenveld zoemt is nu een werkgroep geworden van beide IVN afdelingen Roden/ Norg en Peize. De werkgroep is dit voorjaar uitgebreid. Veel mensen zijn enthousiast, en gelukkig melden zich nog steeds nieuwe initiatieven. Met financiële steun van de provincie Drenthe en de nodige hand- en spandiensten van de gemeente Noordenveld is veel mogelijk, samen blijven we ons sterk maken voor meer bloemen, bijen en insecten.
Zelf zoemen?
Steeds meer mensen gaan ook in hun eigen tuin aan de slag! Waarom niet 10 m2 gras eruit en bloemen erin? Het veldje op de foto is afgelopen najaar geplagd en ingezaaid met het Drentse mengsel van de Cruijdthoeck en een handje vol Narcisbollen. De eerste plantjes komen nu op. Een  zomer lang bloeien hier straks zo’n twintig verschillende soorten bloemen, een oase voor de insecten en een lust voor het oog! Heeft u ook wel zin in een bloemenweide in uw tuin?
Voor tips en hulp kunt u terecht bij Heel Noordenveld zoemt, neem dan contact op met: Anita van der Noord 06-21816074 anitavandernoord@gmail.com of met Jeroen Niezen 06-30717435 jeroen.niezen@oulook.com.

Seniorenreis verplaatst
De seniorenreis die gepland was op 3 juni wordt verplaatst naar de 1e of 2e woensdag van september dit jaar laat het bestuur van Senioren Belang Peize weten.

Hé laat PiB weten dat je meebeweegt
Doordat de kinderen niet naar school kunnen heeft Peize in Beweging voor hun leuke beweegactiviteiten bedacht. In de vorm van uitdagingen worden kinderen opgeroepen om te bewegen en dit via een filmpje met PiB te delen. ‘We zien wel dat de filmpjes veel worden bekeken’, meldt Laurens Bloem, projectleider van PiB. ‘We krijgen echter maar weinig filmpjes van actieve kids opgestuurd’. Op de website van Peize in Beweging worden de challenges vanaf nu ook geplaatst met instructie om filmpjes in te zenden.
De uitdagingen; touwtjespringen, hinkelen, burpee, opdrukken en voetbal kun je er nu al vinden.

Geen wedstrijden visclub
Hengelclub de Rietvoorn heeft al zijn wedstrijden die gepland stonden tot 1 juni ook afgelast.

Geen centrale examens dit jaar
De centrale examens gaan dit schooljaar niet door. Dat heeft minister Slob (onderwijs) besloten samen met de onderwijsorganisaties. Scholen krijgen door dit besluit meer tijd om de schoolexamens af te ronden. De resultaten van de schoolexamens vormen de basis voor het behalen van het diploma dit schooljaar. Er volgt zo spoedig mogelijk informatie over de nieuwe zak-slaagreling en de herkansingen.

Concerten afgezegd
Tot onze spijt moeten we de komende drie concerten in onze serie Kamermuziek in Peize, annuleren in verband met het Coronavirus. Het is niet anders. We hebben erg te doen met al die musici die werkloos thuis zitten zonder inkomsten.  We proberen dan ook om de drie concerten die ons nog restten (4 april Tobias Borsboom, 18 april trio Rembrandt Frerichs en 24 mei DUO²) door te schuiven naar het volgende seizoen in de hoop dat de rust dan is weergekeerd. Degenen die gereserveerd en betaald hebben krijgen hun geld terug gestort.
Blijf gezond, houd moed en graag tot in het nieuwe seizoen waar in ieder geval op 4 oktober ‘s middags om 16.00 uur Lucie Horsch komt spelen met luitist Thomas Dunford en 20 februari 2021 20.15 uur het Nieuw Amsterdams Klarnet Kwartet!

Hairstyling Alet en Jeanet gesloten
Naar aanleiding van de genomen maatregelen van de overheid in de strijd tegen het coronavirus is Hairstyling Alet en Jeanet in ieder geval tot en met 6 april gesloten.

Meer afgelastingen VVP
Vereniging Volksvermaken Peize laat weten dat naast de eerder afgelaste uitgestelde bijeenkomsten en of evenementen ook Koningsdag (27 april), de Wandelvierdaagse (25 t/m 29 mei) niet doorgaan. Ook de Paardenshow van 14 juni is afgelast om dat het organiseren hiervan niet kan met de huidige afgekondigde maatregelen.

Aangescherpte maatregelen om het coronavirus onder controle te krijgen
Maandag heeft het kabinet aanvullende maatregelen genomen in de aanpak van het coronavirus. De aangescherpte en nieuwe maatregelen zijn:
Blijf zoveel mogelijk thuis. Ga alleen naar buiten voor werk wanneer u niet thuis kunt werken, voor boodschappen, of om voor anderen te zorgen. Een frisse neus halen kan, maar doe dit niet in een groep. Houd altijd afstand van anderen (minimaal 1,5 meter) en vermijd sociale activiteiten en groepen mensen. Ook thuis: maximaal drie mensen op bezoek en hou ook dan afstand tot elkaar.
Als u kucht, hoest en/of verkouden bent, gold al: blijf thuis. Krijgt u daar ook koorts bij, dan moet vanaf nu iedereen in het huishouden thuisblijven. Mensen in cruciale beroepen en vitale processen zijn hiervan uitgezonderd, tenzij zij zelf ziek worden.
Alle bijeenkomsten worden verboden tot 1 juni (in plaats van 1 april), ook met minder dan 100 mensen.
Voor begrafenissen en kerkelijke bruiloften geldt een uitzondering, waarover later meer informatie komt.
Alle eerdere aangekondigde maatregelen (zoals sluiting scholen, sportverenigingen, eet- en drinkgelegenheden en zoveel mogelijk thuis blijven) gelden vooralsnog tot en met 6 april.
(meer…)

Paissonic wordt verplaatst
‘Door de nieuwe aangekondigde corona maatregelen gaan we een nieuwe datum prikken voor Paissonic, dit zal ergens in het najaar worden’, laat de organisatie weten.

NOAD fietst niet
Door de regeringsmaatregelen in verband met het coronavirus heeft Toerfietsclub NOAD al haar activiteiten afgelast tot 1 juni 2020.

Beste mensen,
Het welzijn van onze medewerkers en onze cliënten gaat voor alles. Vanwege het feit dat het aantal coronapatiënten groeiende is en de piek daarin nog niet bereikt is hebben we besloten de praktijk te sluiten tot 6 april. De praktijk blijft alleen op afspraak open voor noodzakelijke fysiotherapeutische zorg.
We zijn bereikbaar voor noodzakelijke fysiotherapeutische zorg. Dit kan zijn voor bijvoorbeeld mensen met acute klachten of mensen met een vitaal beroep.
Alle overige patiënten kunnen via een telefonisch consult of beeldbellen geholpen worden.
Heb je al een afspraak staan?
Dan hoef je niets te doen. Je wordt zo snel mogelijk door een van onze fysiotherapeuten gebeld!
We zijn bereikbaar op het volgende telefoonnummer 0615544791 of mail info@fysiotherapiebeuzenberg.nl.
Wij hopen dat we weer snel voor iedereen klaar kunnen staan. Sterkte allemaal in deze tijd en blijf gezond!
Team Fysiotherapie Beuzenberg

Afgelasting handwerkavonden
Als gevolg van de verscherpte maatregelen tegen het coronavirus gaan de handwerkavonden van 6 april en 11 mei in de bibliotheek niet door.

Kunnen we iets voor elkaar betekenen
Mochten dorpsgenoten door de maatregelen met betrekking tot het Coronavirus een (hulp)oproep willen doen of zich willen aanbieden (bijvoorbeeld boodschappen doen of oppassen) via info@ditispeize.nl kunt u deze op DitisPeize.nl laten plaatsen.
Graag kort en bondig, met duidelijk hoe u bereikbaar bent. Klik op lees Meer om de reacties te zien
(meer…)

Huisartsen verheugd over bezorgde hulpmiddelen
Met ‘Beste mensen’ begint het bericht van de huisartsen van het Medisch Centrum Peize. ‘Allereerst heel veel dank voor de hulp met betrekking tot de beschermende materialen die tot zover werden aangeboden. Werkelijk hartverwarmend hoe veel mensen hebben geholpen. Hiermee kunnen we beter beschermd de noodzakelijke zorg leveren’. Vorige week deed huisarts Hut via diverse media een oproep om beschermende materialen in te leveren bij het MCP.
Het bericht wordt afgesloten met; ‘indien de materialen in Peize niet verbruikt zullen worden, gaan we er zorg voor dragen dat ze op een plek komen waar ze hard(er) nodig zijn’.

Voorverkoop Peizer Zomerbad opgeschort
logo zomerbadHet Zomerbad Peize schort, wegens de maatregelen tegen het coronavirus, de voorverkoop van abonnementen voor het komend zwemseizoen voorlopig op. Het is wel mogelijk om online je abonnement te bestellen tegen het voorverkoop tarief, zo laat het zwembad bestuur weten.
Mocht het Zomerbad Peize in seizoen 2020 helemaal niet open kunnen ,op advies van het RIVM, dan zijn de online bestelde abonnementen geldig voor het zwemseizoen 2021. Ook de donateursactie van het Zomerbad Peize wordt opgeschoven tot nader bericht.

De aanloop naar de Samenloop voor Hoop Peize (5)
Voorgaande weken was de kennismaking met achtereenvolgens het bestuur van de Samenloop voor Hoop Peize, beide ambassadeurs Henk Kosters en Lieke Bos en de sponsorcommissie.
Voorlopig zijn alle voorbereidingen en alle teamactiviteiten voor onze Samenloop voor Hoop opgeschort en daarmee ook de te publiceren nieuwsfeiten. We zullen deze wekelijkse kennismakingsrubriek en bijbehorende actuele ontwikkelingen tijdelijk even stopzetten. Zodra er weer nieuws over onze Samenloop voor Hoop zullen we dat zeker direct aan u melden.
Hierbij wensen we iedereen veel sterkte in deze roerige tijd. Speciaal zij die onder deze omstandigheden bezig zijn met de strijd tegen kanker. Samen staan we sterk en komen we met elkaar deze periode door!
Help elkaar en denk om elkaar.
Hopelijk tot snel namens het bestuur en alle commissieleden Samenloop voor Hoop Peize.
(meer…)

Blijven bewegen voor jong en oud en het coronavirus
Juist in deze tijd is het voor kwetsbare ouderen belangrijk om spierversterkende oefeningen te doen. Kinesis biedt haar cliënten het ‘Otago’ oefenschema aan. Dit effectief bewezen oefenprogramma helpt om spierkracht en evenwicht te verbeteren en is ideaal voor in de huiskamer. Het schema kan gemaild worden of de therapeut brengt het langs, het consult zal vervolgens telefonisch zijn. Bent u niet onder behandeling bij Kinesis en wilt u toch graag oefenen? Mail info@fysiotherapie-kinesis.nl of bel berust.
Kinesis blijft open voor fysiotherapie, wel met strikte maatregelen. Waar nodig worden consulten telefonisch afgenomen.
Onze groepstraining zijn gecanceld, maar we proberen iedereen wel op een andere manier in beweging te houden. Zo ontvangen onze oefengroepen hun trainingsschema’s per mail.
En maken we bootcamp trainingsfilmpjes die online te vinden zijn voor onze leden. Iedereen doet erg enthousiast mee vanuit huis. Top. Ben je geen lid en wel benieuwd? Mail gerust!
Update 23 maart 2020
Door de aangescherpte maatregelen van de regering zijn we genoodzaakt onze deuren te sluiten voor fysiotherapeutische- en podologische consulten tot 6 april. Wel zijn we telefonisch en per mail bereikbaar om de hulpvraag in kaart te brengen. De medewerkers van Kinesis zullen er alles aan doen (denk aan oefenschema’s en videoconsulten) om haar cliënten zo goed mogelijk te bedienen.
Uiteraard gaan de online-trainingen voor o.a. de bootcamp gewoon door! Het team van Kinesis wil ieder bedankt voor het begrip. Zorg voor elkaar!

Verbinding! Een slinger van hartjes voor iedereen

‘Verbinden! Hoe mooi zou het zijn als heel Peize verbonden is door een hartenslinger, om elkaar te steunen’, vraagt dorpsgenote zich af. Buurtkinderen van De Es zijn begonnen.