Economisch Peize middelpunt bezoek raadsleden aan Peize

Op uitnodiging van wethouder Economische Zaken (EZ) Jos Darwinkel hebben vrijdagmiddag raadsleden die namens hun fractie economische zaken behartigen in Peize op bezoek geweest. Op de ‘oude’ gemeentewerf op bedrijventerrein De Westerd kregen ze uitleg over de bedrijventerreinenvisie en uitvoeringsagenda van EZ. In het kader van de door de provincie vastgestelde marktbehoefte naar ruimte voor bedrijven moet Noordenveld tot 2030 zo’n 6 hectare aan bedrijventerreinen ontwikkelen. Door de oplevering van het grondstoffencentrum kan Noordenveld de vrijgekomen gemeentewerven voor die opgave voor een deel gaan gebruiken. Het is de bedoeling om in Peize, mede door de grote lokale interesse deze als pilot voor Noordenveld te gaan ontwikkelen, waarbij toegevoegde waarde op diverse vlakken een belangrijke beslissingswaarde zal worden zo is de verwachting.
Na de sessie op de werf werd men voor een bedrijfsbezoek ontvangen bij Reijnen Sealing door eigenaar Maurits Tepper en directeur Ronald ter Steege. Tepper nam het bezoek mee door de organisatie van het bedrijf en hoe men wereldwijd de weg naar Peize vindt om van de specifieke diensten van Reijnen Sealing gebruik te maken. Ter Steege liet het bezoek vervolgens het bedrijf zien en gaf een toelichting op de bedrijfsprocessen waarbij bijvoorbeeld elektronica wordt ‘ingegoten’.
Na dit bezoek ging het gezelschap langs bij een aantal leden van het Ondernemersnetwerk Peize om van hun te horen hoe EZ zich voor hun kan zetten. De middag werd in de Peizer Hopbel afgesloten met een gezellige nazit onder het genot van een hapje en drankje.