Algemene Ledenvergadering IJsvereniging Peize.

Datum 29 november 2023
Aanvang 19.30 uur
Locatie Café Ensing

Hierbij nodigt het bestuur van de IJsvereniging Peize de leden uit voor de ledenvergadering.

AGENDA:
– Opening door de voorzitter
– Notulen ALV van november 2022
– Jaarverslag 2022-2023
– Financieel verslag boekjaar 01-10-2022 tot en met 30-09-2023
– Verslag kascommissie
– Bestuurszaken
– Verkiezing kascommissie
– Rondvraag
– Sluiting

Na afloop van de vergadering is er gelegenheid om gezellig na te praten met een drankje en hapje