LGN: “Ongelijke startsituatie omwonenden voor plannen Knarrenhof”
De meerderheid van de gemeenteraad van Noordenveld heeft woensdagavond ingestemd met het bestemmingsplan voor de Oude Velddijk in Peize. Ondanks jarenlang verzet van omwonenden gaat zij akkoord met de komst van een Knarrenhof. Dit is een hof met woonruimte voor ouderen. Omwonenden verzetten zich omdat er te veel woningen komen, en omdat deze te hoog worden.
Alleen Lijst Groen Noordenveld stemde tegen: LGN vindt dat er onvoldoende gelegenheid voor omwonenden is geweest om mee te praten over de invulling. Omwonenden hebben ook nooit een reactie gehad op de petitie, die in korte tijd door 422 mensen ondertekend is.
“De startsituatie van het bouwen op dit perceel was ongelijk: het was de initiatiefnemers op voorhand gegund en de omwonenden werden pas in een later stadium (op basis van eigen initiatief) betrokken bij dit plan. Als een plan vast staat is er geen ruimte meer voor andere plannen en dat is precies waar de omwonenden (422 in totaal) boos over zijn: ze voelen zich niet gehoord,” Aldus raadslid Albert Nieuwenhuis. “LGN vindt het cruciaal dat alle betrokkenen vanaf de start van een vraagstuk planmatig worden betrokken. Pas dan kun je de uitkomst verantwoorden en daarmee dien je het algemeen belang en niet een deel ervan.”
Daarnaast vindt LGN dat er te weinig aandacht is voor de structurele wateroverlast bij de Oude Velddijk, die problemen kan gaan opleveren voor omwonenden. De andere partijen stemden voor het plan.
Het voorstel van LGN om bij schade voor omwonenden door wateroverlast de omgekeerde bewijslast toe te passen, zodat omwonenden niet in ellenlange procedures terechtkomen, werd vorige week verworpen.