Een basisschool kiezen, niet zomaar een keuze…
Wordt uw zoon of dochter nog dit schooljaar of in het schooljaar 2023-2024 4 jaar of gaat u binnenkort in Peize wonen en bent u op zoek naar een basisschool?
Net als voorgaande jaren organiseren de twee basisscholen in Peize, de Eskampen en ‘t Spectrum, een informatieavond en een open dag voor nieuwe ouders. logo eskampenBeide scholen hebben hun eigen sfeer, visie, kenmerken en kwaliteiten. We vinden het belangrijk dat ouders een weloverwogen keuze kunnen maken dus het is van belang om u goed te laten informeren. Beide scholen stellen zich hieronder even in het kort voor.

ODS de Eskampen is een openbare Daltonschool. Op de Eskampen willen we alle kinderen zien. We willen samen met de kinderen het beste in hen naar boven halen. Vanuit de Daltonkernwaarden, die de basis vormen van ons onderwijs en van de omgang met elkaar, werken we eraan dat kinderen zelfvertrouwen krijgen, sociaal vaardig worden en hun talenten en uitdagingen leren kennen. Kinderen zijn eigenaar van hun eigen leren en maken bewuste keuzes. Ook leren we de kinderen reflecteren, verantwoordelijkheid nemen en creatief op onderzoek uitgaan. Hierbij is effectieve instructie, zelfstandig werken en samenwerken belangrijk.
Om ook de wereld om ons heen te leren kennen werken we met IPC (International Primary Curriculum). De wereldoriëntatie vakken worden gecombineerd in betekenisvolle en herkenbare thema’s voor de kinderen. Op deze manier werken ze aan zowel kennis als vaardigheden. We leggen hiermee een basis voor een leven lang leren.

‘t Spectrum is een openbare basisschool in Peize. Op onze school staat talentontwikkeling centraal, hier mag je zijn wie je bent met je eigen talent. Wij hebben oog voor de talenten van de kinderen en bieden ze ruimte voor hun persoonlijke ontwikkeling, immers geen kind is hetzelfde! Wij willen dat kinderen hun eigen talent (leren) kennen, veerkracht en weerbaarheid ontwikkelen en zo een positief zelfbeeld krijgen, want als je weet waar je energie van krijgt, ontwikkel je niet alleen zelfkennis, maar ook een positief zelfbeeld en een gezonde dosis zelfvertrouwen. Ouderbetrokkenheid vinden wij erg belangrijk, met elkaar zorgen wij voor een optimale groei. Wij zijn trots op ons “groene” schoolplein, waar wij bewegend leren verder tot ontwikkeling laten komen. De komende tijd gaan wij inrichting geven aan buitenonderwijs. In alle groepen worden er lessen Engels aangeboden en muziekonderwijs staat bij ons hoog in het vaandel.
Op ’t Spectrum bieden wij een veilige plek waar iedereen op een fijne manier mag groeien en leren.

De informatieavond van ODS De Eskampen is op maandag 30 januari a.s. vanaf 19.30 uur, de inloop is vanaf 19.15 uur. Op dinsdag 31 januari a.s. volgt de informatieavond op OBS ‘t Spectrum, inloop vanaf 19.15 uur. Op woensdag 1 februari bent u tussen 9.00 uur en 11.30 uur welkom op beide scholen om sfeer te komen proeven. Wanneer u niet in de gelegenheid bent om langs te komen op een van deze momenten, bent u van harte welkom voor een kennismaking op een ander moment. We hopen veel ouders te ontmoeten!