Koninklijke Onderscheiding voor Jan en Harry van de DSTV loopgroep

Om het 25-jarig plus één bestaan luister bij te zetten heeft de loopgroep van DSTV zaterdag een 25+1 kilometer lange loop uitgezet. Nadat Dick Bresser de aanwezigen – er waren een kleine 150 (oud)-leden uitgenodigd – in café Ensing verwelkomd had kwam tot verrassing van twee personen burgemeester Smid van Noordenveld binnen.
Het was aan Smid om Harry Kuipers en Jan de Jong te laten weten dat het Zijne Majesteit Koning Willem Alexander had behaagd hun te benoemen tot lid in de Orde van Oranje Nassau. Beide heren hebben zich (al meer dan) vijfentwintig jaar geheel belangeloos ingezet voor anderen via hun inzet voor Door Sport tot Vriendschap.
Jan de Jong heeft onder meer de rol van ledenadministrateur nauwgezet vervuld. Kuipers mede oprichter van de loopgroep heeft zich in de breedste zin voor het hardlopen in Peize ingezet.
Nadat beide heren uitgebreid gefeliciteerd waren door hun naasten en de loopgroepleden werd er in groepjes gestart aan de 25+1 loop die ze via Roderwolde en Lieveren weer terug naar Peize bracht.

Informatie over de heer De Jong (72):
De heer De Jong is reeds 25 jaar ledenadministrateur van de sportvereniging DSTV in Peize. De vereniging telt op dit moment 275 leden. De heer De Jong heeft al die tijd, geheel belangeloos, nauwgezet en accuraat de ledenadministratie van de vereniging bijgehouden. Een reële schatting is dat decorandus aan deze klus 8 uren per week besteedt.
Naast zijn werkzaamheden als ledenadministrateur, onderhoudt en repareert hij ook het sportmateriaal van de vereniging. Als er iets mankeert aan het materiaal, kan je altijd een beroep doen op decorandus. Als 72-jarige loopt hij nog wekelijks zijn rondjes met de loopgroep. De heer De Jong wordt gezien als een bescheiden maar bijzonder sympathiek mens met hart voor de vereniging en haar leden.

Informatie over de heer Kuipers (63):
De heer Kuipers heeft in 1996 de loopgroep Peize opgericht. Hij was destijds bestuurslid (penningmeester) van de vereniging DSTV (Door Sport Tot Vriendschap) in Peize. Die functie heeft hij vervuld vanaf 1992 totdat hij de loopgroep oprichtte.
Sinds het begin van de loopgroep, die ondertussen is uitgegroeid tot een groep van 60 mensen, is hij de trainer, organisator en aanjager en weet hij veel mensen enthousiast te maken voor de loopsport.
Naast trainer van de loopgroep bleef hij algemeen bestuurslid van DSTV, om de belangen van de loopgroep te kunnen behartigen, en meer algemeen, om bij te dragen aan de samenwerking tussen verschillende sportdisciplines bij DSTV, voor de Peizer bevolking.
De heer Kuipers is ook al jaren betrokken als werkplekbegeleider bij de looptrainerscursussen die via de KNAU worden georganiseerd. De aspirant trainers of -assistent trainers worden door decorandus opgeleid. In samenwerking tussen de aspirant trainer en decorandus worden trainingsschema’s voor de loopgroep gemaakt..
2006 tot heden: Lid activiteitencommissie , DSTV
De activiteitencommissie van de loopgroep van DSTV is een zelfstandig functionerende commissie die in 2006 is opgericht, als onderdeel van de loopgroep DSTV. Het doel van de activiteitencommissie is het organiseren van activiteiten voor de leden van de loopgroep, ter aanvulling op de wekelijkse trainingen. Juist door deze activiteiten komt het motto: Door Sport Tot Vriendschap extra tot leven, omdat er naast de sportieve band een vriendschappelijke band ontstaat. In totaal worden er jaarlijks 12 tot 15 activiteiten georganiseerd.