Buurtbewoners blij met wandeling vooraf in komend project

‘Dit is toch wel heel prettig dat we vooraf al worden meegenomen in wat er gaat gebeuren, dank jullie wel!’ Een van de in totaal meer dan dertig buurtbewoners (in vijf groepjes) uit woonwijk De Westerd bedankt na vijftig minuten wandelen de projectleider, landschapsarchitect en medewerkers van gemeente voor het meenemen door de wijk en krijgt daarin bijval van de andere wandelaars.
Het ruim zestig jaar oude riool gaat vervangen worden door een nieuw rioolstelsel waarbij hemelwater en vuilwater gescheiden worden. Hiervoor zal in veel gevallen de straat van erfgrens tot erfgrens open gebroken worden. De wandelaars wordt gevraagd om input te geven over hoe ze de wijk vervolgens graag hersteld willen zien worden.
Tijdens de wandeling krijgen de initiatiefnemers voldoende input, gebaseerd op huidige ervaringen tot wensen hoe het elders gedaan is of het vroeger was. Het is de bedoeling dat de bewoners via nieuwsbrieven op de hoogte van de ontwikkelingen worden gehouden.
Wandelaars door de Westerd beginnen bij Bij Boon
wandelaars door de westerd beginnen bij bij boon
Wat vind u van de samenstelling van de straat, wegdek, trottoir, groen, asfalt, klinkers?
wat vind u van de samenstelling van de straat
Hoe ga je invulling geven aan toekomstig verkeer, deelnemers delen huidige ervaringen.
doorgaand verkeer of alleen bestemmingsverkeer in de westerd
Wat gebeurt er met het fietspad; ‘die zoeken altijd de kortste route!’.
blijft het doorgaand fietspad in de westerd gehandhaafd
Mooie vijvers in de wijk maar het onderhoud laat te wensen over…
mooie vijvers maar het onderhoud kan stukken beter vertellen twee groepen