Radar op De Pol moet bijdragen aan landelijk snelheidsbeeld 30km-zones

Het Nationaal Dataportaal Wegverkeer (NDW) heeft op De Pol twee radars geïnstalleerd om de daadwerkelijk gereden snelheid in deze 30-kilometerzone te meten. De radars hebben niet de functie van een flitspaal om overtredingen vast te leggen.
Op basis van informatie die navigatiesystemen en apps op telefoons doorgeven is door de NDW al een gemiddelde snelheid (22 km/u) voor 30km-zones bepaald. Omdat deze informatiebronnen niet altijd even nauwkeurig zijn worden er op 12 plekken in Drenthe nu daadwerkelijke snelheden gemeten.
Hoewel de snelheidsmeting bedoeld is om tot een duidelijk (landelijk) beeld te komen kan de informatie in de toekomst door gemeentes gebruikt worden om maatregelen te nemen.