Vrouwen van Nu de zee op
Op deze bijeenkomst konden we ca. 50 leden en voor deze keer ook belangstellende mannen verwelkomen. Iedereen blij dat er weer iets mogelijk is en helemaal coronaproef.
Uitgenodigd was de heer Jelle Werkhoven, die ons iets kwam vertellen over het reilen en zeilen, rond een booreiland, zowel boven als onder water. Zelf was hij een deel van zijn werkzame leven kapitein op een tanker geweest en heeft later de overstap naar de offshore gemaakt. (Foto Vrouwen van Nu)
Hij vertelde over de verschillende platforms en hun functie. Over de verschillende soorten schepen, die o.a. over de aan en afvoer van middelen en materialen zorgden, van schepen waar de leidingen in elkaar werden gelast en die daarna vervolgens op de zeebodem werden gelegd. Van drijvende kraaneilanden en onderwaterrobots. Alles om het gas zo goed en veilig mogelijk te kunnen winnen.
Ook vertelde hij over de bemanning met heel verschillende beroepen, die op een booreiland werken en ook worden ondergebracht. Het personeel wordt om de twee weken steeds per helikopter aan en afgevoerd. Als het gas één keer via de aangelegde buizen aan land komt, ondergaat het nog allerlei bewerkingen, voordat het bij ons uit de kraan komt.
Hij heeft zijn verhaal met bijbehorende beelden geïllustreerd. Iedereen was vol aandacht. De heer Werkhoven kreeg na afloop applaus en een attentie.
De volgende avondbijeenkomst van de Vrouwen van Nu Peize is op 17 november met een gezellige en leerzame quiz, verzorgd door de heer Jacob Bezema.