win logo met elkaarMantelzorg enquête geeft inzicht
Hoe het met mantelzorgers gaat, wat voor vragen er leven en welke wensen er zijn, dat is ongeveer de strekking van een mantelzorg enquête die eenieder nog tot 12 mei kan invullen. Welzijn in Noordenveld heeft deze vragenlijst samen met het Contactpunt Mantelzorg Noordenveld en de gemeente ontwikkeld. ‘We vinden zorg en ondersteuning aan mantelzorgers erg belangrijk,’ zegt Hennie Verbeek – de Jong. Zij is betrokken bij de opzet van de enquête. ‘Als we zo goed als mogelijk willen aansluiten bij de wensen en behoeften van mantelzorgers, dan zullen de uitkomsten van deze mantelzorg enquête daar richting aan geven. Op dit moment zijn er al bijna 150 ingevulde enquête binnen. Een mooi aantal, maar meer is uiteraard beter.’ De enquête is anoniem in te vullen. Binnen een kwartiertje is de vragenlijst doorlopen. Invullen kan nog tot 12 mei. Invullen kan via de activiteitenladder.nl. Liever een papierenversie? Bel dan met het Servicebureau van WiN 050 3176500.