Bouwen in dorpen onderzoeken
Het college van Noordenveld gaat de gemeenteraad elf locaties in Noordenveld voorstellen om te verkennen of toekomstige woningbouw daar mogelijk is. Het gaat om locaties binnen de bebouwde kom die niet bebouwd zijn of waar bebouwing gesloopt kan worden om daar te bouwen.
In Peize gaat het om de locatie van De Essen met het grasveld waar onlangs het beweegpark is gekomen. Een tweede locatie is de gemeentewerf op bedrijventerrein De Westerd. In Altena wordt het Tichelwerk als een locatie genoemd die in het onderzoek meegenomen zou moeten worden. Wethouder Kosters benadrukt dat voor elk van de locaties een participatietraject met omwonenden en andere belanghebbenden zal worden doorlopen.
Gemeentebelangen informeert zich
In de online sessie die Gemeentebelangen Noordenveld dinsdagavond heeft gehouden werd voor het terrein aan de Esweg/Boerakkerweg/Kipkampen door zo’n vijf deelnemers aangegeven woningbouw te zien zitten. Dit zou volgens hun moeten aansluitend bij de stijl van de Peizerborg en Es Borg en er zou gebouwd moeten worden voor senioren als ook starters met behoud van de nodige groenvoorzieningen.
Beweegpark Altena
Inwoners van Altena die aan de informerende sessie deelnamen zitten niet te wachten op woningbouw ten zuiden van het Tichelwerk. De deelnemers zijn zich bewust van de behoefte om voor ‘Altenese’ starters en terugkeerders te bouwen, ‘maar je kunt niet garanderen dat die er terecht kunnen’. Meerdere deelnemers zien liever dat er iets van een natuur speel/beweegpark, zoals de Belangengroep Altena in het verleden al eens geopperd heeft, gerealiseerd gaat worden.
Lees hieronder het persbericht van Gemeentebelangen over de sessie

Veel positieve inbreng tijdens online inwoners bijeenkomst van Gemeentebelangen Noordenveld over Peize en Altena
Gemeentebelangen Noordenveld kijkt met een goed gevoel terug op de online-inwonersbijeenkomst over de dorpen Peize en Altena. De fractie van Gemeentebelangen legt graag haar luisterend oor bij de inwoners van Noordenveld en in tijden van Corona gaat dat net even anders dan normaal. En dus maakten de Peizer raadsleden Richard Veurman, Jan ten Hoor en Jarco Westerhof de digitale verbinding via Zoom om te praten over de locatie oude Eskampenschool, het centrum van Peize en de Tichelwerk in Altena. Van de drie onderwerpen die werden besproken, is de locatie van de oude Eskampenschool/ Dorpshuis Peize en ook Tichelwerk in Altena, in beeld als mogelijke inbreidingslocatie en de verwachting is dat het college van B&W dit binnenkort zal verkennen.

Locatie oude Eskampenschool
Veruit de meeste insprekers opteerden voor ontwikkeling op het terrein, eventueel in combinatie met een verhuizing van het dorpshuis richting de scholen of het nieuw te bouwen Sporthuis Peize. Appartementen voor senioren werd door de meeste mensen genoemd, waarbij een groene uitstraling van het gebied behouden dient te blijven, vergelijkbaar met de Peizerborg aan de Woert in Peize. Maar ook Tiny houses, een buurttuin en uitbreiding van het beweegpark kwamen ter sprake.

Centrum Peize
Nee, een overdekt winkelcentrum in Peize gaat de inwoners wat te ver. Behoud vooral wat je hebt, kijk of verfraaiing van puien van winkels een mogelijkheid is en creëer meer ruimte voor mensen om elkaar te ontmoeten. Dorpsbelangen Peize gaf verder aan dat er plannen liggen om de Brink te ontwikkelen en dat het nu wachten is op de gemeente om groen licht te krijgen voor dit project.
Verder kwam verkeersveiligheid in het centrum aan bod. Zo werd het parkeren aan de Hoofdstraat (tussen de Kerstraat en Esweg) genoemd als storend en maakt men zich enigszins zorgen over de toenemende verkeersdrukte, door ontwikkeling van het dorp en vraagt men daardoor aandacht aan de slechte staat van de Hoofdstraat.

Tichelwerk Altena
Een natuurspeelplaats met historische elementen passend bij het dorp Altena, uitbreiding van het Tolnersbos en het ontwikkelen van woningbouw. Deze onderwerpen brachten verschillende insprekers naar voren over een eventuele ontwikkeling aan de Tichelwerk in Altena. De belangenvereniging Altena merkte op dat woningbouw op deze plaats al zo’n 30 jaar geleden ter sprake kwam maar er destijds door de provincie een stop op werd gezet. ‘’Wellicht een geschikte plaats voor starters die graag in Altena willen wonen, maar dan wel graag met stenen die passen bij de groene omgeving’’, was een opmerking van een bewoner aan de Boerlaan.

Kibbelingen
Hoewel de wensen en ideeën over de in te vullen gronden uiteenliepen was het iedereen het over een ding eens; het sociale dorpsgevoel mag wel wat versterkt worden. Misschien wordt het extra gemist in tijden van Corona. Het contact met de bewoners van de Hoprank wordt bemoeilijkt door het plaatsen van een heg. En met het plaatsen van een simpel bankje op de brink in Peize waar men gezellig de op de weekmark gekochte kibbelingen kan oppeuzelen, zou een wens van veel  inwoners al in vervulling kunnen gaan.