Oud IC arts wil vragen beantwoorden
Hans Bams stelt, gezien zijn langjarige ervaring als Intensive Care arts, zich telefonisch beschikbaar om vragen van Peizenaren over deze Corona crisis en de gevolgen ervan aan te horen en naar vermogen te beantwoorden. Hans is ‘s middags bereikbaar vanaf 13:00uur via 06-51884979 en bij geen gehoor vraagt hij u de Voicemail in te spreken; ‘dan bel ik U zo spoedig mogelijk terug’.