De aanloop naar de Samenloop voor Hoop Peize (5)
Voorgaande weken was de kennismaking met achtereenvolgens het bestuur van de Samenloop voor Hoop Peize, beide ambassadeurs Henk Kosters en Lieke Bos en de sponsorcommissie.
Voorlopig zijn alle voorbereidingen en alle teamactiviteiten voor onze Samenloop voor Hoop opgeschort en daarmee ook de te publiceren nieuwsfeiten. We zullen deze wekelijkse kennismakingsrubriek en bijbehorende actuele ontwikkelingen tijdelijk even stopzetten. Zodra er weer nieuws over onze Samenloop voor Hoop zullen we dat zeker direct aan u melden.
Hierbij wensen we iedereen veel sterkte in deze roerige tijd. Speciaal zij die onder deze omstandigheden bezig zijn met de strijd tegen kanker. Samen staan we sterk en komen we met elkaar deze periode door!
Help elkaar en denk om elkaar.
Hopelijk tot snel namens het bestuur en alle commissieleden Samenloop voor Hoop Peize.

De aanloop naar de Samenloop voor Hoop Peize.
Veel is nu onzeker in deze tijd. Het coronavirus is onder ons en zal voorlopig ook onder ons blijven.
Hopelijk staat komende zomer op 22 en 23 augustus Peize toch in het teken van de Samenloop voor Hoop. Ondanks het coronavirus gaat onze Samenloop voor Hoop voor alsnog nog door, zie bijgevoegd bericht van de KWF.

Bericht uitstel van alle Samenloop voor Hoop evenementen tot 1 augustus.
Vanwege het coronavirus heeft de KWF de moeilijke, maar noodzakelijke beslissing genomen om alle SamenLoop voor Hoop-evenementen uit te stellen die gepland staan tot 1 augustus. Dit is enorm ingrijpend voor iedereen die bij de SamenLoop betrokken is, maar de gezondheid van alle mensen, waaronder zij die met en na kanker leven, staat voorop.

De gevolgen voor onze Samenloop voor Hoop
Onze SamenLoop voor Hoop staat gepland na 1 augustus. Dat is nog een paar maanden weg. De situatie rondom het coronavirus verandert van dag tot dag. Wat KWF betreft is het daarom nog te vroeg om uitspraken te doen over het al dan niet doorgaan van de SamenLopen na de zomer. Natuurlijk houdt de KWF de berichtgeving van de overheid nauwlettend in de gaten. Mocht dit aanleiding geven tot aangescherpte maatregelen, dan wordt hierover informatie verstrekt. Gezondheid staat bij de KWF altijd voorop.

Kijk voor meer informatie ook op onze website en volg ons ook op Facebook en Instagram.