Gemeenteraad vraagt om aangepast voorstel Oude Velddijk 26 / De Vennen
Nadat woensdagavond de oordeelsvormende vergadering van de gemeente Noordenveld behoorlijk was uitgelopen is donderdagavond het voorstel voor aanpak De Vennen en ontwikkelen Oude Velddijk 26 besproken. Het voorstel om een krediet van €60.000,- beschikbaar te stellen werd door alle partijen min of meer afgewezen omdat (nog) niet onderzocht was of er draagvlak voor de aanpak is.
De VVD vindt daarnaast dat Peize-zuid eerst ontwikkeld dient te worden en vraagt zich af of met de waterproblematiek van de Lange Streeken II bij de Oude Velddijk nieuwbouw op deze locatie wel gewenst is. LGN is na recente ontwikkeling in Roden beducht voor bouwen op deze ondergrond. Voor Gemeentebelangen geldt dat uitkomst draagvlak zal leiden tot prioriteitstelling bouwen in Peize. D66 sloot zich bij voorgaande argumenten aan.
Voor de PvdA mag weerstand geen reden zijn om iets niet te doen, ‘we moeten vooruitkijken’. Het revitaliseren van de bestaande wijk De Vennen is een mooie spin-off van het project, iets waar CDA en CU zich bij aansloten.
Wethouder Kosters melde de raad dat het de bedoeling was om samen met betrokken tot een plan te komen om daardoor draagvlak te realiseren. Om eerst draagvlak te meten zal er een andere werkwijze gekozen dienen te worden, dat kan waarschijnlijk voor minder. ‘Er is echter wel mee nodig dan de vraag wat wil je daar!’ Kosters zal terugkomen naar de raad met een aangepast voorstel echter benadrukte hij dat er in De Vennen echt wel wat moet gebeuren en dat Peize met smart (iets wat uit het Dorpsbelevingsonderzoek kwam) wacht op seniorenwoningen.