Dorpenfonds: Goed voor mekaar
De gemeente Noordenveld stelt 1 miljoen euro beschikbaar voor initiatieven van inwoners. Tot 2022 kunnen inwoners een beroep doen op het ‘Dorpenfonds’ als zij een idee of project hebben dat ze in hun dorp of buurt willen uitvoeren. Hiermee wil Noordenveld inwoners meer invloed op hun eigen leefomgeving geven, zodat ze zelf hun dorp of buurt kunnen verbeteren en samen problemen kunnen aanpakken.
Samen voor een bloeiende samenleving
Wethouder Westendorp: “De gemeente Noordenveld wil dat inwoners zoveel mogelijk zelf verantwoordelijkheid nemen en samen met anderen en de overheid de zorg voor onze samenleving oppakken. Zo maken we samen een bloeiende samenleving. Noordenveld wil meedenken met haar inwoners en met het Dorpenfonds open staan voor initiatieven. Ik hoop op creatieve inzendingen.”
Inspirerende voorbeelden
Het is de bedoeling dat inzendingen voor het Dorpenfonds voor een grotere leefbaarheid zorgen en het wonen prettiger maken, de vitaliteit, participatie en onderlinge verbondenheid in een dorp of een wijk versterken, zorgen voor meer betrokkenheid van inwoners of inzetten op de zorg voor elkaar binnen de eigen buurt of het dorp. Naar aanleiding van een motie van de gemeenteraad, wordt extra ingezet op promotie van het Dorpenfonds. Binnenkort start een promotiecampagne om zoveel mogelijk inwoners op de hoogte te brengen van het Dorpenfonds en komt er een inspiratie-avond.
Een idee? Hoe verder?
Bewoners die een goed idee hebben, maar nog wat hulp nodig hebben bij de verdere uitwerking kunnen daarbij geholpen worden door medewerkers van de gemeente. Per project kan minimaal € 15.000,- en maximaal € 100.000,- uit het Dorpenfonds toegekend worden. De initiatiefnemers moeten 25 procent van het project zelf bekostigen. Dat mag in geld zijn, maar ook door zelf uren in de uitvoering van het project te steken. De gemeente beoordeelt ingezonden ideeën en projecten op een aantal criteria. Draagt het bij aan de leefbaarheid van een dorp of buurt? Is het project haalbaar en uitvoerbaar? Zorgen de bewoners zelf voldoende voor de uitvoering van het idee? Versterkt het project de samenwerking tussen maatschappelijke organisaties, bedrijven en inwoners in het gebied? En is er voldoende draagvlak voor het project?