Gemeentebelangen wil aanpassingen bij de OV Hub Peize

In de gemeenteraadsvergadering van woensdag heeft Richard Veurman namens Gemeentebelangen een aantal vragen gesteld om problemen bij de OV Hub in Peize te verbeteren. Veurman heeft op basis van gesprekken en eigen constatering vastgesteld dat de hoeveelheid stallingsplekken voor fietsen (alweer) ontoereikend zijn.
Behalve dat er nu al gemiddeld zo’n 20 plekken te kort zijn verwacht Veurman dat dit in de toekomst (verkeershinder voor automobilisten door aanpak zuidelijke ringweg bij Groningen en uitbreiding Peize zuid) alleen maar groter wordt. Een uitbreiding van minstens 50 extra stallingsmogelijkheden zou volgens het raadslid van Gemeentebelangen gerechtvaardigd zijn. Wethouder Wekema liet weten dat de gemeente nog volop bezig is om te kijken naar mogelijkheden om de capaciteit uit te breiden.
Een hek te ver
Sinds de plaatsing van het hekwerk om te voorkomen dat buspassagiers ‘zomaar’ de weg oversteken, maken zij gebruik van de oversteekplaats bij de verkeerslichten. Het geplaatste hekwerk zorgt er echter voor dat de voetgangers samen met (brom)fietsers over het fietspad dienen dienen over te steken. Af en toe levert dit gevaarlijke situaties op waarbij de verkeersdeelnemers onverwachts voor elkaar dienen uit te wijken. Op de vraag van Veurman of deze situatie aangepast kon worden wist wethouder Wekema te melden dat de provincie binnenkort een deel van het hek weg zal halen waardoor voetgangers en fietsers hun eigen ruimte krijgen om veilig over te steken.