Hou de kerk in het dorp
Om haar taak goed te kunnen blijven uitvoeren zoekt de Stichting Steun Onderhoud Dorpskerk Peize nieuwe donateurs. Daarvoor heeft zij een open brief geschreven aan inwoners van Peize en omstreken. In de brief wordt de taak- en doelstelling van de stichting uit de doeken gedaan. Geïnteresseerden die meer over de stichting willen weten, op hun website is veel informatie te vinden. Voor de brief…

Beste mensen in Peize en omstreken,
Het bestuur van de Stichting Steun Onderhoud Dorpskerk Peize (SSODP) wil graag even uw aandacht.
Deze Stichting zet zich al jaren in met als doel de Dorpskerk in Peize in allerlei opzichten te steunen. De Dorpskerk is niet alleen het oudste monument in Peize, het ligt mooi centraal en heeft een boeiend verleden zoals u wellicht weet. Intussen heeft het nog steeds de functie van een religieus centrum in dit dorp maar ook, tegelijkertijd, en in toenemende mate steeds meer een culturele functie.
Als gebouw heeft een onuitwisbare betekenis voor mensen die in Peize wonen, maar ook daarbuiten vanwege de talrijke culturele bijeenkomsten van uiteenlopende aard.

Onze Stichting heeft in de afgelopen jaren vele donaties mogen ontvangen. Hiervoor heel veel dank!! De onderhoudstoestand van de kerk is mede hierdoor in een prima staat. Dat komt onder andere door de goede afspraken, vastgelegd in een convenant, vastgesteld door het Kerkbestuur en onze Stichting.
Onze Stichting werkt goed samen met het Kerkbestuur. Van onze zijde ligt het accent uitsluitend op het gebouw met de monumentale status, de directe omgeving en de verdere uitbouw van culturele functies.

Het Kerkbestuur heeft besloten een verbouwingsplan te maken. Hoewel dit plan nog niet een definitief karakter heeft, is alles erop gericht om het veelzijdig gebruik, zoals concerten, uitvoeringen en recepties, in de toekomst  mogelijk te laten blijven. Dat gaat niet zomaar, het Kerkbestuur moet heel diep in de buidel tasten om diverse noodzakelijke investeringen te doen. Ook vanwege het behoud van de religieuze functie.

Alleen en vooral met die bedoeling om de culturele bestemming te behouden, willen wij waar mogelijk en binnen onze grenzen bijdragen in het behalen van een geslaagde investering in de toekomst. Een doemscenario is, zoals u elders in het land ziet, dat het voortbestaan van een kerk ongewis is, en ten prooi kan vallen aan bijvoorbeeld projectontwikkelaars, waarbij we als gemeenschap de grip geheel verliezen. Dat willen we echt niet!
Voor het goed begrip: dit dreigt nu niet, maar niet het is niet verkeerd om het onder ogen te zien.

In de achter ons liggende jaren is het aantal donateurs enigszins gedaald door verhuizing, of door overlijden. Deze terugloop heeft gelukkig nog geen grote financiële gevolgen gehad, het onderhoud van de kerk heeft er nog niet onder geleden. Maar om onze taak als Stichting Steun Onderhoud Dorpskerk Peize goed te kunnen blijven uitvoeren, zijn nieuwe donateurs wel nodig. We doen vooral een oproep aan nieuwe en jonge bewoners van Peize, zij zullen nog lang van de aanblik van het monumentale gebouw willen genieten en gebruik willen blijven maken van de culturele evenementen in deze historische ambiance.

Uiteindelijk gaat het erom hoe toekomstbestendig we de kerk voor Peize en omstreken een blijvende grote betekenis garanderen.

Als u vragen heeft of een reactie wilt geven dan bent u welkom. U kunt hiervoor onze website gebruiken!!