Een fijne kerstmiddag met Mariska en Bart

‘Ik dacht het is voor veel bewoners lastig om bijvoorbeeld naar de kerk te gaan voor een kerstconcert, dus gaan we maar naar hun toe’. Bart Winsingh vertelt gepassioneerd waarom hij samen met Mariska Kregel in de Hoprank de ouderen op een kerstmiddag trakteert.
Als de senioren genieten van een stukje banket bij de koffie laat Bart ze weten dat er na de pauze Nederlandse kerstliedjes zullen worden gezongen. Naar de Engelstalige liedjes werd door de zo’n veertig toehoorders wel geluisterd, maar zodra Mariska ‘Midden in de winternacht’ inzet wordt er enthousiast meegezongen en geklapt.
Tussen de liedjes door draagt Bart toepasselijke kerstgedichten, als ‘Lichtjes’ en ‘Wat nou kerst…’ van Tea Nijnuis voor. Als tegen vieren het concert afgesloten wordt met Jingle Bells maakt het daarop volgend applaus wel duidelijk dat de bewoners genoten hebben van het optreden.