Wijkgericht werken in Noordenveld
De gemeente Noordenveld introduceert ‘wijkgericht werken’. Wethouder Openbare Ruimte, Kirsten Ipema: “Met de invoering van het Wijkgericht werken willen we het voor onze inwoners gemakkelijker maken om zelf met ideeën en initiatieven te komen voor het verbeteren van hun leefomgeving.”

Wijkgericht werken
“Voor onze inwoners is het beheer van de openbare ruimte de meest zichtbare taak van de gemeente. Bijna dagelijks zien zij onze medewerkers bezig om de leefomgeving mooi, veilig en netjes te houden, zij zijn het gezicht van de gemeente”, vervolgt wethouder Kirsten Ipema. ”Met vaste gezichten in de dorpen en wijken en een vast aanspreekpunt voor de inwoners, willen we kansen en knelpunten eerder en beter signaleren. Dat geldt niet alleen voor de openbare ruimte, maar gaat over alles wat er speelt in een dorp of wijk. Als gemeente zijn we klaar om met wijkgericht werken aan de slag te gaan en hiermee verdere invulling te geven aan onze Omgevingsvisie: de gemeente is dichtbij, zichtbaar en aanwezig.”

Samenwerking
Bij wijkgericht werken is sprake van een samenhangende aanpak tussen sociale, economische en fysieke opgaven. Er is veel ruimte voor inwoners bij agendavorming, door inspraak, in de uitvoering en door aan hen verantwoordelijkheid te geven. Er wordt constructief samengewerkt tussen alle belanghebbenden, zowel binnen als buiten de gemeente. Nadrukkelijk ook met de middenstand, het bedrijfsleven, zorgverzekeraars, scholen, woningcorporaties en politie.

Gebiedsverbinders
Een belangrijke verandering is de aanstelling van twee gebiedsverbinders, zij komen te werken in Noordenveld west en oost. De scheidslijn ligt in de lengte van de gemeente en volgt het Peizerdiep/Lieversediep/Grootediep/Schipsloot. De gebiedsverbinder is veel in zijn gebied aan het werk, vangt signalen op vanuit de wijken en van de medewerkers Beheer en zorgt voor een snelle afhandeling.  Daarnaast worden vaste ploegen ingezet die integraal werken in wijken en dorpen.