Peizer kerk luidt klok voor klimaat
De kerk van Peize luidt zaterdag 1 december met Greenpeace de noodklok voor het klimaat. Niet alleen in Peize, maar door het hele land wordt letterlijk de noodklok geluid. Het is nu tijd om gevaarlijke klimaatverandering te voorkomen. Uit een recent klimaatrapport van de Verenigde Naties blijkt dat de opwarming van de aarde kan én moet worden beperkt tot 1,5 graad. Het verschil tussen 1,5 of 2 graden opwarming heeft desastreuze gevolgen voor de planeet. Vlak voor de internationale klimaattop in Polen wordt daarom de noodklok geluid op ruim 200 plaatsen verspreid door heel Nederland. Zo wordt een stevig signaal gegeven aan Minister Wiebes van Economische Zaken.
We luiden de noodklok omdat we ons grote zorgen maken over de aarde. Als de aarde lijdt, lijden we mee. Als de aarde klappen krijgt, krijgen wij klappen. Als we uit liefde voor de aarde, goed voor haar zorgen, zorgen we goed voor onszelf èn voor de generaties die komen.

Twee voor twaalf (de klok luidt om 12:30uur in Peize)
Met dit signaal roepen burgers door heel Nederland minister Wiebes van Economische Zaken en Klimaat op om een koploper te zijn op de klimaattop in Polen. De wereldwijde ambitie moet van 2 naar maximaal 1,5 graad opwarming van de aarde. Faiza Oulahsen van Greenpeace: “Het is 2 voor 12 voor het klimaat. Het is van essentieel belang dat Nederland maatregelen neemt om binnen de maximale opwarming van 1,5 graad te blijven. Dat halen we alleen als we onze CO2-uitstoot met 60% terugdringen in 2030. Dat betekent onder andere inzetten op zonne- en windenergie, onze bossen beschermen en de kolencentrales sluiten.”
Door het hele land
Van de Sint-Janskerk in Maastricht tot de Martinitoren in Groningen. Van het carillon in de Grote Kerk in Enschede tot de klokken van één van de oudste kerken van Drenthe in Anloo. Om twee minuten voor twaalf (om technische redenen luidt de klok in Peize om 12:30uur ) worden er op ruim 200 plekken in heel Nederland de klokken geluid . Behalve kerken doen ook gemeenten, beiaardiers en moskeeën mee. In elke provincie in Nederland wordt de noodklok geluid en zelfs buiten de landsgrenzen zijn de noodklokken te horen, zoals op carillons in Washington en Sint-Petersburg.