Nieuwe brede basisschool ‘de Verwondering’ zoekt

De schoonzussen Marjan Kolk (2e v. l) en Titia Snip (r) starten in september 2017 met brede basisschool ‘de Verwondering’. ‘Het wordt een school waar het onderwijs gaat aansluiten bij het kind van deze tijd en waar leren van en in de natuur centraal staat’, aldus de dames. ‘De Verwondering’ wordt een staatsvrije (niet-gefinancierde) school. Hiermee kiezen Marjan en Titia voor vrijheid van onderwijs met een eigen leerprogramma, die ook kleinschalig kan blijven. Om de nodige financiën bijeen te krijgen doen ze mee aan Rabobank’s pioniersvoorderegio.nl. Via crowdfunding wordt hiermee getracht een startkapitaal te verkrijgen. Onlangs werd voor pionieersvoorderegio een promo opgenomen, waarin Stijn, de eerste van twee al aangemelde leerlingen, ook gefilmd werd. Een tiental ouders heeft al interesse getoond in de op te starten nieuwe school, aldus de dames. Naast leerlingen en geld zoeken de dames ook nog naar een gebouw waar ze overdag terecht kunnen met de leerlingen, hier kunt u met ze in contact komen.